Dropped.pl help
A comprehensive help system for our users.

Select interface language:    Polski    English

Your email:

Your password:

Remember me for 21 days

  Registration

Regulamin usługi ochrony domen

Niniejszy dokument opisuje zasady korzystania z usługi "Ochrona domen" w serwisie Dropped.pl

Przedmiot usługi

Usługa polega na zablokowaniu możliwości dokonywania wszelkich zmian w danych domeny, oraz umożliwieniu automatycznego odnawiania domeny bez względu na saldo konta abonenta.

Blokadzie podlegają następujące operacje na domenie:

  • Przeniesienie domeny na inne konto w serwisie.
  • Zmiana danych abonenta domeny.
  • Pobranie kodu AuthInfo domeny.
  • Wytransferowanie domeny poza serwis.
  • Kupno domeny na giełdzie, poprzez opcję "Kup teraz" lub akceptację złożone oferty kupna.
  • Wystawienie aukcji domeny.
  • Wystawienie transakcji Escrow domeny.
  • Zmiana DNS domeny.
  • Usunięcie domeny.

Ochronie podlegają tylko domeny .pl.

Funkcjonowanie usługi

Po uiszczeniu opłaty za wybrany okres ochrony domeny, blokady operacji na domenie zostają włączone natychmiast. Włączenie ochrony domeny wiąże się z ustawieniem w danych abonenta specjalnego adresu email, uniemożliwiającego potwierdzanie transferów domeny.

W czasie trwania okresu ochrony domeny, użytkownik ma możliwość wykonania dowolnej liczby operacji tymczasowego odblokowania domeny. Odblokowanie domeny pozwala na tymczasowe wykonanie modyfikacji w danych domeny. Po wykonaniu modyfikacji, możliwe jest ponowne zablokowanie domeny.

W czasie trwania okresu ochrony domeny, domena będzie automatycznie odnawiana. Jeśli użytkownik nie posiada na swoim koncie środków zapewniających odnowienie domeny, na saldzie konta pojawi się debet.

Odblokowanie domeny

Celem przeprowadzenia operacji odblokowania domeny, użytkownik zobowiązany jest do autoryzacji własnego konta bankowego poprzez wykonanie przelewu autoryzującego w kwocie 1 zł na wskazany w ustawieniach konta numer rachunku.

Odblokowanie domeny następuje poprzez wysłanie przelewu autoryzującego na kwotę 1 zł z autoryzowanego konta bankowego użytkownika, na jednorazowy numer rachunku bankowego wskazany na liście chronionych domen. Przelewy wykonane z innych rachunków bankowych nie będą brane pod uwagę.

Użytkownik zaświadcza, iż sprawuje pełną kontrolę nad swoim rachunkiem bankowym, w szczególności w zakresie wysyłania przelewów. Właściciel serwisu nie odpowiada za szkody spowodowane dostępem do rachunku bankowego użytkownika przez osoby trzecie.